กาแฟพิื้นเมือง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 406
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สตูล
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ยามีล๊ะ ทิ้งนุ้ย


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มกาแฟพื้นเมืองบ้านลูโบ๊ะบาตู
ที่ตั้ง : 47 1 เมืองสตูล บ้านควน สตูล
โทรศัพท์ : 899784938
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :