กาแฟโบราณ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 736
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สตูล
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ยม ตาเดอิน


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานเคียน
ที่ตั้ง : 156 2 ควนโดน ควนโดน สตูล
โทรศัพท์ : 872858251
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :