กล้วยกรอบแก้ว


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 926
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สตูล
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สริลนุช รัตนดิลก ณ ภูเก็ต


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์
ที่ตั้ง : 42394 11 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย สตูล
โทรศัพท์ : 831933225
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :