กล้วยกรอบแก้ว


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 944
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สตูล
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุมณฑา ไชยวงศ์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ
ที่ตั้ง : 72 4 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
โทรศัพท์ : 833988759
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :