กล้วยเบรคแตก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 508
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สตูล
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุจิรา สุวรรณกิจ


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนนักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
ที่ตั้ง : 322 9 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
โทรศัพท์ : 864982632
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :