ขนมพริไทย ลีลาวดี


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 560
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ตรัง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จิรวรรณ ทองอยู่


สถานที่จำหน่าย : ร้านลีลาวดี
ที่ตั้ง : 11 3 เมืองตรัง หนองตรุด ตรัง
โทรศัพท์ : 845282059
โทรสาร :
อีเมลล์ : leelawadee.trang@gmail.com
Website :