ขนมจีบใส่สังขยา


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 369
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ตรัง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พรทิพย์ เที่ยงธรรม


สถานที่จำหน่าย : บ้านขนมรักชาติ
ที่ตั้ง : 38457 - - เพชรเกษม ห้วยยอด ลำภูรา ตรัง
โทรศัพท์ : 950146811
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :