ขนมโรตีกรอบ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 435
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ตรัง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
น้ำอ้อย นกศรีแก้ว


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนอิ่มอร่อย
ที่ตั้ง : 117 6 วังวิเศษ วังมะปรางเหนือ ตรัง
โทรศัพท์ : 874183922
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :