ขนมขี้มอด


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 429
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ตรัง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พรรณี สันติสกุลวงศ์


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรไทรทอง
ที่ตั้ง : 20 นาโยง โคกสะบ้า ตรัง
โทรศัพท์ : 75583023
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :