กระเป๋าร้อยสานพันกระจูด


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 130
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พัทลุง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วรรณเพ็ญ จันทระเสน


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มบ้านต้นกระจูด
ที่ตั้ง : 139 2 ควนขนุน ทะเลน้อย พัทลุง
โทรศัพท์ : 086-9617906
โทรสาร : 74685553
อีเมลล์ :
Website :