กระเป๋า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 397
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ปัตตานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
กัลยาวีร์ แซ่อู้


สถานที่จำหน่าย : ธัญญารักษ์ปัตตานี
ที่ตั้ง : 294 - 6 ปากน้ำ เมืองปัตตานี รูสะมิแล ปัตตานี
โทรศัพท์ : 815434808
โทรสาร : -
อีเมลล์ : isobad55@hotmail.com
Website :