กล้วยเส้นทรงเครื่อง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 484
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ปัตตานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
มาลัย เม็งมุ่สอ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย
ที่ตั้ง : 42384 - 2 - โคกโพธิ์ นาประดู่ ปัตตานี
โทรศัพท์ : 862890210
โทรสาร : -
อีเมลล์ : -
Website :