กล้วยฉาบอบแก้ว


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 353
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ปัตตานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สนอม ศรีแก้ว


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านใหญ่
ที่ตั้ง : 38 - 3 ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี
โทรศัพท์ : 086-2898220
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :