กาแฟเบตง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 501
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ยะลา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พอรอนี บาราเฮง


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา
ที่ตั้ง : 42427 5 เบตง เบตง ยะลา
โทรศัพท์ : 831162336
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :