ข้าวซ้อมมือสังข์หยด


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 374
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สมฤดี สกุลน้อย


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านบอฆอ
ที่ตั้ง : 13 2 ตากใบ โฆษิต นราธิวาส
โทรศัพท์ : 899758116
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :