ขนมปังหน้ากระเทียม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 303
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
แก่นแก้ว จิตติ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านชุมชนโคกปริเม็ง
ที่ตั้ง : 15 โคกปริเม็ง 1 1 จารุเสถียร สุไหงปาดี ปะลุรู นราธิวาส
โทรศัพท์ : 869676895
โทรสาร : -
อีเมลล์ : -
Website :