เห็ดกรอบปรุงรส (ครูกานต์เห็ดสวรรค์)


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 1486
ประเภท :

ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลำปาง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
-


สถานที่จำหน่าย : -
ที่ตั้ง : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมลล์ : -
Website : -