ผ้าจกไหมย้อมสีธรรมชาติ


Placeholder

ราคา 2,500 บาท


จำนวนผู้เข้าชม 763
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :
60 x 120
น้ำหนัก:กิโลกรัม : 0.5 กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :
As100
รายละเอียดสินค้า :

ลักษณะเฉพาะ: ผ้าไหมลูกแก้วมัดหมี่เป็นการผสานความงามระหว่างลายลูกแก้ว และ ลายมัดหมี่

ขั้นตอนการเตรียมการทอและการทอต้องใช้เวลาและความสามารถในการทอเป็นอย่างสูง จึงจะเกิด

ลวดลายซ้อนกันได้อย่างวิจิตร งดงามเป็นงานฝีมือของชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ที่น่าสะสมอีก

ชิ้นหนึ่งที่จะหาดูได้ยากในอนาคต (เนื่องจากคนที่สามารถทอได้มีจำนวนน้อยลงทุกวันๆ)

รายละเอียดผู้ประกอบการ
-


สถานที่จำหน่าย : -
ที่ตั้ง : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมลล์ : -
Website : -