ขนมไทยพร้อมทาน


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 1485
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ดิศรณ์ มาริษชัย


สถานที่จำหน่าย : ครัวแม่เอย
ที่ตั้ง : 44 แพร่งภูธร บำรุงเมือง พระนคร ศาลเจ้าพ่อเสือ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 081-7025955
โทรสาร : 02-6220588
อีเมลล์ : Info@kanommaeoey.com
Website :