ผักสลัดปลอดสารพิษและน้ำสลัดพร้อมทาน


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 1207
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อุไร เพ็ชรรัตน์


สถานที่จำหน่าย : บริษัท เมก้า สปาร์ค จำกัด
ที่ตั้ง : 68 พระสุเมรุ พระนคร ชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-2825770
โทรสาร : 02-2525774
อีเมลล์ : keekie_kee@hotmail.com
Website :