ขนมปั้นสิบทอด


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 1468
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สารภี บัวเกษ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มอาชีพแม่บ้านหมู่ 5 กระทุ่มราย
ที่ตั้ง : 42586 สังฆสัินติสุข 24 5 สังฆสันติสุข หนองจอก กระทุ่มราย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02 9884363
โทรสาร : 02 5431342
อีเมลล์ : sarapee.bua.@gmail.com
Website :