ข้าวตัง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 720
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ปราโมทย์ วิริยาภรณ์


สถานที่จำหน่าย : บริษัท เอส พี เอ็นเตอร์ไพร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่ตั้ง : 33/4 4 หนองจอก คลองสิบสอง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 25432323
โทรสาร : 23779713
อีเมลล์ : pramote_9098@yahoo.com
Website :