ข้าวกล้องสี่สหาย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 647
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ภาวีณี บุญมาเลิศ


สถานที่จำหน่าย : บริษัท เอ.พี.เอส.แมน อนด์ วูเม่น บอดี้ บาลานซ์ จำกัด
ที่ตั้ง : 42612 9 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 29896465
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :