ขนมเปียะ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 733
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อาภา ตปนียะสถิต


สถานที่จำหน่าย : นางอาภา ตปนียะสถิต
ที่ตั้ง : 369/1 ศูนย์การค้าสี่พระยา สี่พระยา บางรัก สี่พระยา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 22364143
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :