ผลิตภัณฑ์เมล็ดทานตะวันแปรรูป


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 849
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ประดิษฐ์ พีระมาน


สถานที่จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ฟูด
ที่ตั้ง : 91/38 10 รามอินทรา บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2971 9520 - 2
โทรสาร : 0 2971 8837
อีเมลล์ : Kanoknan@flowefood.com
Website :