ยาหม่องน้ำ เช็ง เช็ง อิ๊ว (กลิ่นยูคาลิปตัส)


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 1903
ประเภท :
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ธนิษตา ทองรุจิโรจน์


สถานที่จำหน่าย : บริษัทเกียรติทวี เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
ที่ตั้ง : 412-416 - - รามอินทรา บางเขน ท่าแร้ง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02 5107240-1
โทรสาร : 02 5195564
อีเมลล์ : chengcim@chengcheng.co.th
Website :