ผักปลอดสารกรีนเฟรช


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 601
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พิระพล จันทร์มี


สถานที่จำหน่าย : นายพิระพล จันทร์มี
ที่ตั้ง : 57/59 พหลโยธิน 59 7 พหลโยธิน บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 818552598
โทรสาร : -
อีเมลล์ : apbestprotect@yahoo.com
Website :