ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกสาน


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 154
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ณัฐยาภรณ์ ภู่เกษร


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มอาชีพแม่บ้านจักสานเส้นพลาสติกไปรษณีย์นิเวศน์
ที่ตั้ง : 49/205 พหลโยธิน 48 แยก 56 - พหลโยธิน บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 08 4929 1681
โทรสาร : -
อีเมลล์ : natthayaj @ hotmail.com
Website :