กางเกงสำเร็จรูป


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 514
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
เรไร เกิดบัณฑิตย์


สถานที่จำหน่าย : ห้องเสื้อกาย
ที่ตั้ง : 3091 ลาดพร้าว 111/1 ลาดพร้าว บางกะปิ คลองจั่น กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 089 173 7752
โทรสาร : 02 734 0743
อีเมลล์ : guybysuwit-111@hotmail.com
Website :