ดีทัช (Dtouch)


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 670
ประเภท :
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ธันวา ตั้งตระกูล


สถานที่จำหน่าย : ไนท์ซวอชโปรดักส์
ที่ตั้ง : 1921/27 - พระราม 4 ปทุมวัน ลุมพินี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-6543390-91
โทรสาร : 02-2511271
อีเมลล์ : nice.wash@hotmail.com
Website :