คุ้กกี้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ รวมรส


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 902
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ฉันทนา ลิขิตธรรมวงศ์


สถานที่จำหน่าย : บริษัท ขนมแม่ยิ่ง จำกัด
ที่ตั้ง : 78/42 คุ้มเกล้า12 18 คุ้มเกล้า มีนบุรี แสนแสบ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-3466512
โทรสาร : 02-3466587
อีเมลล์ : kanommaeying@yahoo.com
Website :