น้ำปรุง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 655
ประเภท :
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุวรรณา กลิ่นเอี่ยม


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนปาริชาต
ที่ตั้ง : 451/155 21 สุวินทวงศ์ 11 มีนบุรี แสนแสบ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 876901607
โทรสาร : 23473192
อีเมลล์ : pawanaherb@gmail.com
Website :