ยาหม่องสมุนไพรตราเฌอเอม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 1111
ประเภท :
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อัครพัจน์ ตั้งตรงจิตร


สถานที่จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิสประพัจน์
ที่ตั้ง : 430/31-32 - - อิสรภาพ บางกอกใหญ่ วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 28912324
โทรสาร : 28910373
อีเมลล์ : Jisprapat@yahoo.com, pinrada_d@hotmail.com
Website :