งามตามสบู่สุคนธบำบัด


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 621
ประเภท :
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สมชัย รุ่งวรรณรักษ์


สถานที่จำหน่าย : นายสมชัย รุ่งวรรณรักษ์ / กลุ่มอาร์ สเปคตรัม เอ็นเตอร์ไพรส์
ที่ตั้ง : 120/123 วัฒนา พรานนก บางกอกน้อย บ้านช่างหล่อ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 089 1070979
โทรสาร :
อีเมลล์ : roong-sgt@hotmail.com
Website :