สลินมี่ ชาสมุนไพร กลิ่นส้ม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 674
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ดวงรัตน์ ชัยวัฒนเมธิน


สถานที่จำหน่าย : บริษัท โซตัส จำกัด
ที่ตั้ง : 116 อินทามระ47 สุุทธิสารวินิจฉัย ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02 274 7050
โทรสาร : 02 270 7053
อีเมลล์ :
Website :