ดอกไม้สดอบแห้ง


Placeholder

ราคา 450 บาท


จำนวนผู้เข้าชม 1427
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :
15 x 12
น้ำหนัก:กิโลกรัม : 1 กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :
AS 100
รายละเอียดสินค้า :

ลักษณะเฉพาะ: ผ้าไหมลูกแก้วมัดหมี่เป็นการผสานความงามระหว่างลายลูกแก้ว และ ลายมัดหมี่

ขั้นตอนการเตรียมการทอและการทอต้องใช้เวลาและความสามารถในการทอเป็นอย่างสูง จึงจะเกิด

ลวดลายซ้อนกันได้อย่างวิจิตร งดงามเป็นงานฝีมือของชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ที่น่าสะสมอีก

ชิ้นหนึ่งที่จะหาดูได้ยากในอนาคต (เนื่องจากคนที่สามารถทอได้มีจำนวนน้อยลงทุกวันๆ)

รายละเอียดผู้ประกอบการ
-


สถานที่จำหน่าย : -
ที่ตั้ง : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมลล์ : -
Website : -