กาแฟ Exprcsso


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 520
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อรทัย เสนะจุติ


สถานที่จำหน่าย : กาแฟเขาทะลุชุมพร
ที่ตั้ง : 205-207 พรหมราษฎร์ บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 28924827
โทรสาร : 28924827
อีเมลล์ :
Website :