ผ้าไหมมัดหมี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 975
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : บุรีรัมย์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ณัฏฐา สังฆะเวช


สถานที่จำหน่าย : ณัฏฐาผ้าไหม
ที่ตั้ง : 49 10 นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์
โทรศัพท์ : 898631739
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :