กล่องเอนกประสงค์


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 569
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : มหาสารคาม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นริน สิงห์ฉลาด


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มหัตถกรรมเก่าน้อยพัฒนา
ที่ตั้ง : 34 4 นาดูน ดงบัง มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 817305633
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :