เต้าฮวยชากังราว


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 171
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กำแพงเพชร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ทัศนีย์ อลงกต


สถานที่จำหน่าย : Kimly เต้าฮวยชากังราว
ที่ตั้ง : 45-51 - - กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง กำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 055-714603,081-4448002,081-4448007
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :