มะนาวดองสูตรโบราณ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 484
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กำแพงเพชร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นายประเสริฐ มีสุข


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า
ที่ตั้ง : 89/1 14 ขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า กำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 816045323
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :