กระบุงชุด 4 ใบเถา


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 446
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พัทลุง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นันทนาธิป รักษ์แก้ว


สถานที่จำหน่าย : นางนันธนาธิป รักษ์แก้ว
ที่ตั้ง : 319 5 ควนขนุน ทะเลน้อย พัทลุง
โทรศัพท์ : 894681446
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :