ผ้าจกประยุกต์ลายชันดอกเทวดา


Placeholder

ราคา 450 บาท


จำนวนผู้เข้าชม 1248
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :
40 x 90
น้ำหนัก:กิโลกรัม : 0.5 กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : แพร่
มาตรฐานที่ได้รับ :
SMDF
รายละเอียดสินค้า :

เป็นผ้าจกที่มีลายที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เช่น ลายกาบ ลายกาบดอกแก้ว และลายนกคู่กินน้ำฮ่วมเต้า พบมาในชุมชนไท-ยวน ตำบลดอนแร่ ตำบลห้วยไผ่ ตำบลหนองปลาหมอและตำบลรางบัว โดยลักษณะของการจก จะประกอบด้วยหลากหลายของลวดลาย และจะมีการจกลายแน่นเต็มผืนผ้า มีการเว้ยพื้นต่ำไว้น้อย ทำให้ลดความเด่นชัดของลายหลักลงไป โดยจะคงสีสันของเส้นใยเป็นสีแดงเป็นหลัก จะไม่นิยมใช้เส้นใยหลายสี และตีนจกจะมีความกว้างประมาณ 14-15 นิ้ว

รายละเอียดผู้ประกอบการ
-


สถานที่จำหน่าย : -
ที่ตั้ง : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมลล์ : -
Website : -