• บ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ (2555)

    บ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก

    นุ่งผ้าปาเต๊ะ ชมหมู่บ้านสวยสุด น้ำผุดเริงร่าที่บ้านถ้ำเสือ กระบี่ บ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ พื้นที่ตั้งหมู่บ้านถ้ำเสือในอดีตนั้น ถือว่าสถานที่แห่งนี้ยากแก่การเข้าถึง เนื่องจากเป็นป่าดิบเขตร้อนซึ่งมีสัตว์ป่าชุกชุม ต่อมา ตาหมี ดำหมี ได้เข้ามาเป็นผู้บุกเบิกเข้ามาตั้งรกราก ที่บริเวณถ้ำเสือนอก (วัดกรเทพนิมิต) หลังจากนั้นได้หักร้างถางพงเข้ามาอยู่ในบ้านถ้ำเสือใน และเริ่มมีคนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น ต่อมาจึงตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมา สำหรับที่มาของชื่อถ้ำเสือ คือ นอกจากจะเป็นแหล่งชุกชุมของเสือพันธุ์ต่างๆ และยังมีเรื่องเล่าว่า มีพระเดินทางมาจากอีสานมาพำนักอาศัยอยู่บริเวณถ้ำทางด้านทิศตะวันออก (ปัจจุบันคือถ้ำอรหันต์) มีการขุดลายแทงบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีก้อนหินเป็นรูปรอยเสือ จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านด้วยเช่นกัน ด้วยคำ ขวัญ หมู่บ้านคือ “หมู่บ้านสวยสุด น้ำผุดเริงร่า ธาราร้อน ดอนหอยหวาน ตำนานมนุษย์ถ้ำ ลำน้ำปันแดน”