• บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี (2555)

    บ้านหนองขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง

    ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ช้อปปิ้งสุดยอด OTOP ที่ บ้านหนองขาว กาญจนบุรี บ้านหนองขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนหนองขาวเป็นชุมชนเก่าแก่ เล่าขานมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยกาญจนบุรีเป็นเมืองหน้าด่านชุมชนหนองขาวขณะนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านดงรัง กับหมู่บ้านดอนกระเดื่อง ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้รวมตัวกันต่อสู้กับกองทัพพม่า อย่างกล้าหาญ ปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูรบที่ชาวบ้านเรียกว่าทุ่งคู การสู้รบในครั้งนั้นหมู่บ้านทั้งสองถูกทำลายเสียหาย เหลือแต่ซากปรักหักพังของวัด หลังสงครามสงบลงชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้พากันหลบหนีมารวมกันที่บริเวณหนองน้ำใหญ่ที่มีหญ้าออกดอกสีขาว จึงตั้งชื่อว่า “หมู่บ้านหญ้าดอกขาว” เรียกสั้นๆ ว่าบ้านหนองขาว