• บ้านเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร (2554)

    บ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน

    ไปทะเลบ้านเกาะพิทักษ์ ชุมพร ดำน้ำดูปะการังและหอยมือเสือ ความสุขที่อยู่แค่เอื้อม บ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ เดมิ เกาะพิทักษ์ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กตั้งอยู่ห่างจากผืนดิน ประมาณ 1,200 เมตร มีพื้นที่ 712 ไร่ เป็นเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ มีป่าไม้ขนาดเล็กปกคลุมทั่วไปต่อมาชาวประมง ทำประมงบริเวณใกล้เคียงเดินทางมาจากที่อื่นๆ อาศัยเกาะพิทักษ์เป็นที่หลบลมบางครั้ง และหลบลมมรสุม จึงมีการสร้างที่พักชั่วคราวขึ้น เมื่อเวลานานเข้าจึงมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ เป็นการถาวร และได้กลายมาเป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรในวันนี้