• บ้านท่าเรือ จังหวัดนครพนม (2554)

    บ้านท่าเรือ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า

    ท่าเรือหมู่บ้านแห่งเสียงดนตรีริมโขง นครพนม บ้านท่าเรือ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม หมู่บ้านแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2445 โดยตำนานเล่าขานถึงที่มาของชื่อหมู่บ้าน สืบเนื่องจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวท่าเรือ คือ ในช่วงฤดูฝนมีน้ำมากและไหลเชื่อมโยงกันแม่น้ำต่างๆ เช่น น้ำอูน น้ำสงครามและน้ำโขง เป็นต้น จึงมีเรือพ่วงขนาดใหญ่ บรรทุกสินค้าประเภทของป่า และสินค้าต่างๆ มาจอดเทียบฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านเพื่อมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันทุกปี หมู่บ้านนี้จึงเปรียบเสมือนเมืองท่าของพ่อค้า ที่แวะเวียนนำ สินค้าอย่างอื่นมาแลกข้าวกับชาวท่าเรือ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์