• บ้านหนองโสน จังหวัดนครราชสีมา (2552)

    บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย

    ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย งานฝีมือของบ้านหนองโสน นครราชสีมา บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อหินทรายได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2539 เมื่อนายสายัณห์ แพทย์จะโป๊ะ (ช่างอ๋อย) ได้คิดนำดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปต่างๆ นำมาเผาเป็นเครื่องปั้นดินเผา แต่ขายไม่ค่อยได้ ต่อมานายชูชัย วรกุล อดีตพัฒนาการอำเภอโชคชัย ได้มาประชุมชาวบ้านหนองโสน ได้มาพบกับนายสายัณห์ จึงได้แนะนำให้ทำกระเช้าเถาวัลย์บันไดลิงที่มีมากในป่าหนองโสน นำไปขายริมถนนแต่ไม่ได้รับความสนใจจากลูกค้าหลังจากนั้นได้พาไปดูงานที่ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เห็นรูปหล่อปราสาทหินพนมรุ้ง ทำจากปูนปาสเตอร์ จึงได้ซื้อมาและทดลองทำงานชิ้นแรก โดยนำ ปูนซีเมนต์ขาว หินทรายและน้ำมาผสมกัน แล้วเทลงในแบบหล่อ ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วนำไปล้างทำความสะอาด โดยเรียกชิ้นงานว่า “ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย” โดยช่วงแรก ทำเป็นสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ต่อมาพัฒนาเป็น เก๋ง (โคมไฟ) สะพาน ปลาตัวเล็กจึงได้รับความนิยมมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 นายสุทิน ปรอยกระโทก ซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านหนองโสนได้คิดออกแบบผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย ช้างแบกถุงเงิน เป็นเจ้าแรก ซึ่งจำหน่ายได้ดี แต่มีขนาดเล็ก จึงได้คิดออกแบบผลิตภัณฑ์หล่อหินทรายที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นแผ่นติดผนังหล่อหินทรายรูปนางวรรณคดี รูปวิถีไทย มีขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 100 ซม. ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย เป็นจิ๊กซอว์ขนาดใหญ่ขึ้น กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.00 ม. ซึ่งเป็นความต้องการของลูกค้า จำหน่ายได้ราคาดี ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หล่อหินทรายแผ่นติดผนัง ได้พัฒนาเป็นรูปนางวรรณคดี รูปวิถีไทย รูปกินรี และรูปช้างป่า เป็นต้น