• บ้านต้นลำแพน จังหวัดสมุทรสงคราม (2555)

    บ้านต้นลำแพน หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา

    บ้านต้นลำแพน สมุทรสงคราม ดินแดนเงียบ สงบ และเป็นธรรมชาติ บ้านต้นลำแพน หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามที่สามารถสร้างความสุขความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมเยือนได้เป็นอย่างมาก เมื่อได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ทุกอย่างยังคงความเป็นธรรมชาติที่หาไม่ได้แล้วในพื้นที่อื่น สำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ สันนิฐานว่า ด้วยในพื้นที่มีต้นลำแพนขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเป็นสัญลักษณ์ใช้เป็นชื่อเรียกหมู่บ้านมาจนทุกวันนี้