• บ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี (2552)

    บ้านบางแม่หม้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า

    ซื้อไม้กวาดร้อยปี ชมวิถีชีวิตดั้งเดิมคนภาคกลาง บ้านบางแม่หม้าย สุพรรณบุรี บ้านบางแม่หม้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านบางแม่หม้าย เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มาแต่โบราณมีอายุประมาณ 300 ปี สมัยก่อนบริเวณนี้เป็นชุมชนใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรม ประเพณีมาเก่าแก่ดั้งเดิมเพราะมีวัดร้างอยู่ในปัจจุบันถึง 7 วัด ชื่อบ้านบางแม่หม้าย มีประวัติที่เล่าต่อๆ มีสองเรื่องราว ดังนี้ หนึ่ง ในประวัติศาสตร์ไทยสมัยโบราณ ชายไทยต้องออกรบเพื่อปกป้องบ้านเมือง ทำให้เสียชีวิตเป็นเป็นจำนวนมาก ทำให้ภรรยาต้องเป็นหม้าย สอง นิยายประรำประรา เล่าว่า ในหมู่บ้านมีสองสาวงามที่มีมีความสวยงามเป็นที่เลื่องลือและมีหนุ่มสองพี่น้องจากต่างบ้านได้มาสู่ขอแต่งงาน แต่ระหว่างการเดินทางขบวนขันหมากแห่มาทางน้ำ โดยเรือสำเภาได้เกิดล่มระหว่างทางทำให้ชายหนุ่มทั้งสองเสียชีวิต สองสาวงามจึงได้บวชชีเพราะเป็นหม้ายขันหมากและแสดงถึงความรักเดียวใจเดียว เป็นที่กล่าวขานร่ำลือ จึงได้ชื่อว่าบ้านบางแม่หม้ายจนถึงปัจจุบัน